De kracht van de Zoon van God

1 Johannes 4

1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. 2 Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is. (1 Johannes 4:1-3)

Een ieder die zijn/haar leven heeft overgegeven aan Jezus heeft de Heilige Geest ontvangen. En Johannes richt zich op die mensen, de geliefden, de mensen die de liefde van God hebben aangenomen in hun leven. Hij waarschuwt hen dat niet alle mensen dezelfde geest hebben.

We kunnen er niet zomaar op vertrouwen dat elke persoon vanuit de Heilige Geest spreekt. Er is ook een antichrist die maar al te graag een ander verhaal wil vertellen. Een verhaal dat net iets afwijkt van het evangelie van God.

En Johannes laat zien dat het verschil hem zit in de overtuiging over de persoon Jezus. Nu lijkt het alsof dat heel beperkt is, maar ik wil laten zien dat het effect van deze overtuiging allesomvattend is. Jezus de Zoon van God is gekomen in het vlees en dat is de enige weg voor ons om in de werkelijkheid van Gods kracht te leven.

Als wij niet kunnen aannemen dat Jezus in het vlees is gekomen als de Zoon van God, kunnen wij ook niet aannemen dat wij met Hem zijn gestorven aan het vlees. Wij kunnen dan ook niet aannemen dat wij met Hem in het nieuwe leven zijn opgestaan. Jezus heeft een nieuw koninkrijk gebracht met Zijn leven hier op aarde, maar dat koninkrijk bestaat niet als Jezus niet werkelijk naar de aarde is gekomen.

Een ieder die niet durft te erkennen dat Jezus als de Zoon van God, mens is geworden, ontkent het hele evangelie. Want alles in het evangelie is opgebouwd uit het leven, sterven en opstaan van Jezus. Het nieuwe leven, het nieuwe koninkrijk dat God ons heeft gegeven is er alleen in Jezus. En dat is Gods plan, wij hebben geen andere keuze dan dat te erkennen.

De antichrist wil alles dat Jezus heeft gedaan, ongedaan maken. Dus als wij Gods kracht voor ons leven ontkennen, ontkennen we de vleeswording van Jezus. Als wij het niet mogelijk zien om overwinnaars te zijn, ontkennen we de vleeswording van Jezus. De antichrist wil ons niet zomaar een dogma laten ontkennen, hij wil de kracht van de vleeswording van Jezus ontkennen.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.