Het bewijs van God

1 Johannes 3

22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. 23 En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. 24 En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft. (1 Johannes 3:22-24)

In principe kunnen we zonder de Heilige Geest geen christen zijn. Nu is het ontvangen van de Heilige Geest niet zo bijzonder in termen van uitzonderingen. Het is bijzonder dat God er voor kiest om ons leven hier een tempel te maken voor Zijn aanwezigheid. Maar dit is niet weggelegd voor bijzondere mensen, het is voor een ieder die God wil ontvangen in zijn/haar leven.

38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. (Handelingen 2:38)

Een ieder die er voor kiest om Jezus te volgen zal deze gift van God ontvangen in zijn/haar leven. Op het moment dat iemand zich doopt in de naam van Jezus Christus, betekend dat dat men kiest om Zijn volgeling te zijn. En als we Hem dan volgen ontvangen dit cadeau, de Heilige Geest.

En de Heilige Geest moet vanaf dat moment onze navigator worden in ons leven. Hij zal altijd bij ons zijn om de waarheid te openbaren en ons te helpen er in te wandelen. Alleen zo wordt het verhaal van Jezus compleet in ons.

En het mooiste van alles is, dat de Heilige Geest het levende bestaan is van de levende God. We kunnen mensen wel proberen te overtuigen van onze overtuiging, maar onze overtuiging komt niet uit boeken, het komt uit de Geest die in ons woont.

En daarom kan Johannes ons wijzen op deze werkelijkheid waarin wij moeten blijven vertrouwen. De werkelijkheid van Gods Geest in ons leven waardoor wij wandelen. Daaruit is onze zekerheid, daaruit is onze kracht om te leven naar de wil van de Vader. In deze kracht kunnen wij in de Vader blijven en blijft Hij in ons.

En vanuit deze eenheid, deze samenwerking staan wij sterk. Want elk probleem dat wij tegen komen kunnen we overwinnen door ons vertrouwen in God, door ons vertrouwen in Zijn verlangen om ons gebed te beantwoorden.

This entry was posted in 44 Handelingen, 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.