Onze Vader hoort

1 Johannes 3

22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. 23 En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. 24 En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft. (1 Johannes 3:22-24)

We kunnen bidden vanuit ons perspectief zien, maar we kunnen het ook vanuit Gods perspectief zien. Als we het vanuit ons perspectief zien, kunnen we veel problemen zien. We zien ons eigen handelen, niet echt waardig om verhoring te krijgen op ons gebed. We zien ons gebed, niet echt waardig om naar te luisteren. Zo kunnen er veel obstakels zijn.

Maar waarom zou Johannes nu zo stellig kunnen schrijven dat de Vader alles wil geven wat wij ook maar vragen. Johannes heeft drie jaar lang met Jezus op aarde gewandeld. En Jezus was degene die alles uit gebed deed. En ook was het Jezus die er maar op bleef hameren dat als wij bidden God daar is om ons te helpen.

Laten we het nu eens vanuit Gods perspectief zien.

11 Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. (Matheus 7:11)

Soms zullen we niet begrijpen waarom God gebeden beantwoordt, alleen als we het hart van God leren kennen zullen we het begrijpen. God verlangt er namelijk naar dat Hij in een relatie is met ons. Dat wij leven in liefde tot Hem en Hij in liefde tot ons. Dat wij het beste verlangen voor God en Hij verlangt het beste voor ons.

Hij wil graag onze Vader zijn, Hij wil graag naar onze gebeden horen. Gebeden die tot Hem komen in vertrouwen, gebeden die weten dat Hij onze Vader is en wij Zijn kinderen. Dat zijn namelijk gebeden vol van geloof en verlangen naar Gods hand in ons leven. Waarom zou Hij dan niet antwoorden? Dit is Gods hart, dit is Zijn verlangen om deel uit te maken van ons leven.

Dat is Gods perspectief. En dan vallen opeens alle obstakels weg. Dan is ons hart vol van geloof en weten we dat de Vader bij ons wil zijn. Dan mogen we weten dat God altijd wil antwoorden.

Het gehoorzamen naar Zijn geboden betekend een relatie met God aangaan. Het betekend dat we leven in Zijn liefde en Zijn kracht. En alles wat wij bidden, zal Hij ons dan geven. Want Hij is tenslotte onze Vader.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.