ALTIJD antwoord op gebed

1 Johannes 3

19 En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen. 20 Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen. 21 Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; 22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. (1 Johannes 3:19-22)

Het is geen lijst van eisen die God stelt voordat Hij naar ons gebed wil luisteren. Johannes heeft tot nu toe duidelijk uitgelegd wat de komst van Jezus betekend voor ons leven. De bevrijding van het kwaad, de verlossing van de leugen, de openbaring van de waarheid. En hiermee kunnen wij onszelf geruststellen, dat wij in Zijn kracht mogen leven.

God weet alles, God weet ons verlangen, ons vechten, onze roep om hulp. En wij mogen ons hart daarin geruststellen, wij mogen weten dat Zijn Geest in ons woont om ons sterk te maken in heiligheid. Als ons hart ons veroordeelt, moeten we kijken naar God, moeten we eerlijk voor Hem komen en Hem in Zijn liefde tot ons laten spreken.

Het is niet onze eigen kracht, het is de kracht van God die ons leven veranderd. En als wij in overgave leven voor deze kracht mogen wij een schoon hart hebben dat ons niet veroordeelt. Dan is er vrijmoedigheid om voor God te komen en van Hem te verlangen wat wij nodig hebben in dit leven.

En let nu eens op deze belofte: alles wat wij vragen, ontvangen wij van Hem. Dit is moeilijk te begrijpen, omdat wij onszelf zo goed lijken te kennen. Wijzelf zouden zo graag eisen willen stellen aan deze belofte van God, om God te beschermen.

Maar ik denk dat er geen eisen zijn dan dat wij ons volledig overgeven aan Hem en uit Hem geboren worden. Want als we uit Hem geboren worden, dan wordt Zijn verlangen (wet) ons verlangen. Dit is geen eis, dit is een relatie met de God van hemel en aarde hebben waaruit wij kunnen leven.

En dan zijn wij Zijn kinderen en is Hij onze Vader. En wil een vader nu niet luisteren naar zijn kinderen? Wil een vader zijn kinderen nu niet het beste geven? Uit onze relatie met Hem wil Hij ons alles geven, wat wij van Hem vragen. En kom nu alsjeblieft niet met andere regels over wat wij wel of niet mogen vragen. Want God doet dat ook niet. Alles wat wij vragen, zal Hij ons geven. Leef als Zijn kind hier op aarde.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.