Antwoord op gebed

1 Johannes 3

19 En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen. 20 Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen. 21 Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; 22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. (1 Johannes 3:19-22)

Hoeveel christenen zijn er die over deze regel hebben nagedacht: ‘wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem’? Wat betekend dit voor ons leven, dat als wij tot de almachtige God van hemel en aarde bidden, wij het zullen ontvangen? Hoeveel van ons durven hier werkelijk op te vertrouwen zonder er zelf regels bij te verzinnen?

Dit moet werkelijkheid worden in ons leven. Wij moeten God leren betrekken bij ons leven door ons gebed. En dit moet de volgende fase zijn in ons leven. Als wij God serieus nemen, als wij werkelijk verlangen naar Zijn hand in ons leven, gaan we over van de duisternis naar het licht.

Bidden is onze levenslijn. Bidden moet niet onze laatste hoop zijn, maar onze enige hoop. Als we christen zijn dan erkennen we onze afhankelijkheid van Jezus. We laten God weten dat we niet langer dit leven zelf willen bepalen, maar we laten Hem weten dat we uit Hem willen leven. We gaan bidden.

Met gebed komen we uit ons foute leven. Met gebed komen we voor de troon voor God. Met gebed wordt ons leven vruchtbaar met de vruchten van Gods Geest. Met gebed is het niet langer ons vlees dat bepaald wat wij doen in ons leven, maar is het de Geest van God die ons leidt op het pad naar de eeuwigheid.

Er zijn geen regels voor gebed. Er is wel een regel voor WIE bidt. De mensen die samen met David verlangen naar de heiligheid van God. Die verlangen om de wil van God te doen, zoals Mozes dat vroeg aan God (Exodus 33). Dat is de basis, dan mogen we weten dat wat we ook bidden, Hij zal antwoorden.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.