Een vrijmoedig hart

1 Johannes 3

19 En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen. 20 Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen. 21 Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; 22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. (1 Johannes 3:19-22)

Ons leven moet er om draaien dat wij vrijmoedig voor God durven te komen. Ten alle tijde, op elke plek moeten wij zonder dat ons hart ons veroordeelt ons verlangen voor God durven te brengen.

Nu heb ik het hier niet over de standaard gebeden die wij doen voor het eten of het slapen gaan. Die gebeden kunnen zo makkelijk nep zijn dat we niet werkelijk voor de troon van God komen. Onze gedachten kunnen hier en daar vluchten zonder dat we werkelijk het aangezicht van God zoeken.

Johannes heeft in de voorgaande verzen duidelijk laten weten hoe wij kunnen weten dat we uit de waarheid zijn. Als de liefde van God in ons leeft, als wij uit de duisternis, in het licht zijn gaan wandelen dan weten we dat we in de waarheid zijn. De zalving van God is op ons om ons in deze waarheid te laten leven waardoor wij de vrijmoedigheid hebben om met God te wandelen.

Het is niet altijd wat we voelen, maar God weet hoe het er werkelijk voor staat. Hij kent ons hart door en door. En daar moeten we op vertrouwen, God moet ons hart sterken en rein maken. God moet de bron worden voor de verlangens van ons hart. En als we dan de vrijmoedigheid hebben in Hem dan kunnen we voor Hem komen, altijd.

Het evangelie is een compleet verhaal en als we de nadruk gaan leggen op een onderdeel missen we het complete evangelie in ons leven. God wil ons vrij maken zodat wij vrij voor Hem kunnen komen. Dat is de waarheid waar wij in mogen leven.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.