Broeders liefhebben

1 Johannes 3

13 Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. 14 Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood. 15 Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. (1 Johannes 3:13-15)

Het antwoord voor wereldvrede zit hem in deze verzen. Het antwoord is niet dat iedereen christen wordt, maar dat we overgaan van de dood naar het leven. Het bewijs dat iemand uit God geboren is, is de liefde die in hem leeft voor anderen. De haat die iemand heeft in zijn leven is het bewijs dat de duivel nog steeds een hand in zijn leven heeft.

De duivel wil dat wij vechten met elkaar, de duivel wil dat er onenigheid is in ons leven. Dat is de bron van zijn macht. Aan de andere kant staat de bijbel er vol van, God wil dat wij in vrede met elkaar leven, dat wij elkaar liefhebben.

Haat is de bron voor de dood, dood is de staat waarin we verkeren als wij als een slaaf de leugenaar volgen. De dood is een leven dat op zichzelf staat en de ander alleen nodig heeft voor zijn eigen lusten.

Het leven is de liefde van God in ons leven. De liefde waarmee we verlangen om anderen lief te hebben. We verlangen er naar om niet voor onszelf te leven maar voor de ander. Want dat is het werkelijke leven in God, liefde geven in plaats van eisen.

Nu we tot deze conclusies zijn gekomen kunnen we begrijpen waarom Johannes ons verteld dat we ons niet moeten verwonderen. De wereld leeft in de duisternis, de wereld wordt geleidt door de leugenaar. Hun natuur is om te haten alles wat hen tegenstaat. Want het leven moet zo gevormd worden dat zij tot hun recht komen.

En het bewijs dat wij overgegaan zijn van de wereld naar het leven is als wij wel de liefde voor onze naaste in ons hebben. Laten we ons niet verwonderen, maar laten we ons vasthouden aan deze liefde die God ons gegeven heeft.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.