Wie is onze vader?

1 Johannes 3

9 Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. 10 Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft. (1 Johannes 3:9-10)

Ik weet dat dit moeilijke verzen zijn. Het geeft ons veel vragen over ons behoudt en ons geloof. Johannes trekt de lijn zo strak dat niemand er aan schijnt te voldoen. Waar staan wij met ons geloof, hoe staan wij in onze relatie met God.

Een ding is duidelijk, Gods kant van het verhaal is puur en zonder een grijs gebied. Alles wat uit God komt is rein, is puur, is heilig. En hetzelfde geldt voor de duivel, alles wat uit hem komt is zondig en onrein, ook daar is geen grijs gebied.

En dat moeten we leren accepteren in ons leven. Wij kunnen niet geleidt worden door God en zonden doen. En weer geldt hetzelfde voor rechtvaardige daden, die kunnen niet hun bron hebben uit de duivel. Jouw zonden komen voort uit het kwaad, je luistert naar de leugenaar en handelt daarnaar. Het maakt niet uit wat de duivel ons wil doen geloven, dit is de waarheid.

En deze waarheid op zich is al confronterend. Want we willen geen kinderen van de duivel zijn, we willen geen slaven van de leugenaar zijn. Dat we zonden doen weten we en dat durven we nog wel te accepteren omdat we weten dat het bloed van Jezus daartegen over staat, maar durf je ook te erkennen dat je een slaaf bent van het kwaad?

Want dat is volgens mij de eerste stap naar het volledig begrijpen van deze tekst. Erkennen dat al onze zonden voortkomen uit de duivel, dat wij slaafs de duivel gehoorzamen naar zijn leugens. En dat de enige manier om rechtvaardige daden te doen is te luisteren naar onze Vader in de hemel. Dat we geboren worden uit Hem, Zijn DNA in ons leven hebben.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.