Gods dna

1 Johannes 3

9 Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. 10 Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft. (1 Johannes 3:9-10)

Om deze verzen te kunnen begrijpen  heb ik in de vorige overdenking al de basis gelegd. Want de eerste stap om deze verzen te begrijpen is te erkennen dat uit God geen leugen kan komen. Dus als wij zonde doen, dan komt dat niet bij God vandaan, dan is Hij op dat moment niet onze Vader. We zijn op dat moment een slaaf van de leugenaar, de duivel. En in de duivel is er niets dat goed is.

Als we dit uit deze verzen durven te halen, moeten we nu een stap verder gaan. Want Johannes zegt meer dan alleen dat God de bron van al het goede is. Johannes geeft er nog een scherpere draai aan door te zeggen dat een ieder die uit God is niet meer kan zondigen. Want het zaad van God blijft in ons waardoor wij niet kunnen zondigen.

Als we kijken naar het zaad, dan heeft het zaad alles wat nodig is om een volwaardige plant te worden. In die kleine korrel zit alle informatie die nodig is om te groeien tot een volwaardige plant. En zo is het ook met het zaad van God dat in ons leven komt als wij uit Hem geboren worden. Alle dna of informatie die nodig is om uit te groeien tot een volwaardig kind van God leeft in ons.

Als wij kinderen krijgen dan hebben zij ons dna, zij erven van ons zoveel kwaliteiten en karakters. Zo is het ook als wij werkelijk uit God geboren zijn. Dan is dat ons dna geworden en is het tegen-natuurlijk om te zondigen. Het zit niet meer in ons, het is niet meer wie wij zijn. Wij hebben niet langer de duivel meer als vader en hebben niet langer zijn dna in ons leven.

Als jij uit God geboren wordt, ontvang jij Zijn dna. Zijn zaad is in jou en jouw natuur veranderd naar die van God. Dit proces moeten we niet van ons af houden als onmogelijk. We moeten dit in geloof aannemen en het omarmen in ons leven. Wees niet ontmoedigt door deze verzen, maar bemoedigt. Kijk niet naar wat onmogelijk is, maar kijk naar wat mogelijk is in de kracht van onze Vader.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.