Rechtvaardig door geloof

1 Johannes 3

7 Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is. 8 Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God -geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. (1 Johannes 3:7-8)

We moeten ons door niemand laten misleiden, ook niet door onszelf. Misschien zijn wij zelf nog wel de ergste. Maar Johannes wil hier duidelijk laten weten wat de waarheid is. Een waarheid waar wij niet omheen kunnen.

Een rechtvaardige is alleen rechtvaardig omdat hij rechtvaardigheid doet. Dit is niet in contrast met de woorden van Paulus dat we alleen door geloof rechtvaardig worden. Wij worden rechtvaardig door geloof, wij kunnen alleen rechtvaardige daden door te vertrouwen in Jezus. Wij worden een rechtvaardige omdat we rechtvaardige daden door ons vertrouwen in de kracht van de Heilige Geest.

En dat is precies de reden waarom Johannes ook zo duidelijk kan zeggen dat alle zonde uit de duivel is. Wij kunnen niet tegelijk in vertrouwen op Jezus wandelen en toch de zonde doen. Zonde doen is ongeloof in de kracht van God om ons rechtvaardig te doen wandelen.

Veel mensen durven niet in de spiegel van deze verzen te kijken. Ze durven de werkelijke betekenis van deze verzen niet te accepteren. Maar we moeten ons realiseren dat er een mate van geloof is en dat we daarin moeten groeien. We moeten ons realiseren dat doorgaan in zonde, leven in ongeloof is. En door dat te accepteren kunnen we gaan bidden voor geloof in ons leven.

Zo moeten we deze verzen leven. We moeten onszelf niet voor de gek houden (misleiden) en werkelijke rechtvaardigheid loskoppelen van geloof. Ons geloof moet voor rechtvaardigheid zorgen in ons leven.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.