Verlossing van zonde

1 Johannes 3

4 Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid. 5 En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet. 6 Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. (1 Johannes 3:4-6)

Soms lijken we dit te vergeten, maar Jezus kwam om een nieuw leven te brengen. Vandaag begint er weer een nieuw jaar, een symbolisch gevoel dat we iets afsluiten en weer ergens nieuw aan kunnen beginnen. Maar als we Jezus toelaten in ons leven, is dit niet symbolisch, dit is een werkelijkheid.

Jezus is geopenbaard niet alleen om onze schuld weg te nemen maar ook om onze zonde weg te nemen. In Jezus is er geen zonde en als we in Hem blijven hoeven wij ook niet meer te zondigen. Johannes gaat zelfs zover dat als wij de zonde niet laten wegnemen uit ons leven, dan hebben we geen deel aan Jezus. Jezus kwam om dit heilige leven te openbaren en aan ons de keuze of we daaraan deel willen nemen.

Misschien lijkt het een harde boodschap van Johannes, zo op de eerste dag van het nieuwe jaar. In werkelijkheid is dit een boodschap van liefde. De verlossing van de zonde is niet een last, maar echt een verlossing. En dat is wat Jezus komt doen in ons leven.

Johannes legt uit dat zonde doen is zonder wet leven. Het is zelfzuchtig, geen rekening houden met God of anderen. En daar wil Jezus ons van bevrijden, want in Hem leeft er geen zonde, Hij leeft helemaal voor ons. En als we dan in Hem blijven zullen wij net als Hem mogen zijn, rein in een nieuw leven.

Het is een boodschap van liefde, die we alleen begrijpen als we Jezus werkelijk in ons leven toelaten. Van buitenaf lijkt het alsof we ons leven moeten opofferen om met Jezus te wandelen, maar in werkelijkheid is het een verlossing van een last waar we ons hele leven onder gebukt gingen. Hiervoor kwam Jezus om ons te VERLOSSEN van de zonden.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.