Harddisk

1 Johannes 2

27 En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven. 28 En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst. 29 Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is. (1 Johannes 2:27-29)

Elke menselijke inspanning om eenheid te krijgen in de kerk zal op niets uitlopen. En er is maar een reden hier voor. Want de enige manier om eenheid te krijgen in de kerk wordt hier beschreven.

Hoe mooi sommige activiteiten van saamhorigheid ook kunnen zijn, het zal nooit de diepte kunnen bereiken die God voor ogen heeft. Een goede kerstdienst is mooi, maar God verlangt naar meer. God heeft namelijk het verlangen dat wij ons leven uit Hem leven. Dat wij uit Zijn zalving leven, Zijn Heilige Geest. Want dan leeft de Geest van waarheid in ons leven en uit Hem kunnen we wandelen in Geest en Waarheid.

Als ik het met een voorbeeld zou uitleggen, zou ik het als volgt doen:

‘Weet jij alles wat er op je computer staat? Herinner je alle foto’s die je hebt opgeslagen, alle documenten die je hebt getypt? Nee en dat kan ook niet, onze herinneringen zakken weg. Maar als we de foto’s zien komen de herinneringen weer terug. De Heilige Geest is als een harddisk in ons leven. Hij heeft alle waarheid die in God leeft, Hij heeft alle kennis van wie God is. En die waarheid leeft in ons. Die zalving is altijd bij ons.’

We hoeven ons geen zorgen te maken dat we niet alles weten. We hoeven ons geen zorgen te maken dat we misschien geen theologie hebben gestudeerd. Er leeft net zoveel waarheid in de dominee als in ons. Wij hebben net zoveel toegang tot de hele waarheid als welke professor dan ook.

En we hoeven niet altijd alles helemaal te weten, maar de Heilige Geest zal ons de waarheid openbaren die we op dat moment nodig hebben. En als we vragen hebben kunnen we de Heilige Geest er altijd om vragen en Hij zal het ons openbaren.

Daar ligt onze eenheid, daar ligt de sleutel naar een lichaam in Jezus. De zalving waar wij door mogen leven is voor iedereen dezelfde. We hebben niemand nodig die ons de les wil lezen. Als wij eerlijk zijn in ons verlangen naar de waarheid, mogen wij weten dat Hij de hele waarheid zal openbaren.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.