Bewust leven

1 Johannes 2

27 En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven. 28 En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst. 29 Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is. (1 Johannes 2:27-29)

Bewust leven heeft niets te maken met welke boter je kiest, bewust leven is handelen uit een leven met God in Zijn zalving. We hoeven niet te twijfelen aan de belofte van God om ons te zalven met Zijn Heilige Geest. Het was, is en zal altijd Zijn verlangen zijn om ons te vullen met Zijn Geest.

Johannes wil dat wij ons daarvan bewust zijn. Hij heeft zoveel vertrouwen in deze zalving van God dat hij weet dat dit de enige manier is om rechtvaardig te leven in Gods aanwezigheid. Johannes weet dat een ieder die vol is van de Heilige Geest geen leraar nodig heeft maar leeft op aanwijzing van Gods Geest.

Als wij in Hem blijven, als wij blijven verlangen naar de leiding en zorg van de Heilige Geest in ons leven zullen wij vrijmoedig blijven. Wij zullen niet beschaamd zijn als Jezus naar de aarde komt.

Als een kind stiekem uit de snoepjespot eet en mama komt om de hoek kijken, dan weet het kind niet hoe snel hij moet verbergen dat er snoepjes in zijn mond zitten. Maar de suiker rondom zijn mond laten precies zien waar hij mee bezig was. Zo is het beschamend als Jezus terugkomt en wij zijn niet bezig met de dingen van de Vader. Het is beschamend als wij vol zijn van andere dingen dan de zalving van de Heilige Geest.

Johannes wil zijn lezers bemoedigen om bewust te blijven kiezen voor de zalving die in ons woont. Blijf bewust luisteren naar de stem die in jou leeft. Blijf bewust zoeken naar de kracht van God in je leven. Alleen dan zal je een rechtvaardig leven hebben tot eer van God.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.