De basis

1 Johannes 2

24 Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. 25 En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. 26 Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. (1 Johannes 2:24-26)

Johannes schrijft zijn brief aan mensen die het evangelie in hun leven hebben gehoord. Zij hebben bewust gekozen voor de boodschap die hen was verteld. Zij waren overtuigd van de woorden en kozen er voor om te vertrouwen op Jezus in hun leven.

Die woorden moeten ze nu ook vasthouden. Ze moeten hun vertrouwen in Jezus niet laten overwoekeren door andere woorden. Ze moeten vasthouden aan de eerste woorden die zij hebben ontvangen, alleen dan kunnen ze in de Zoon en in de Vader blijven.

In principe geldt dit voor ons ook. Mensen willen graag wat af doen aan wat er in de bijbel staat. En dan heb ik het niet over de schepping of over de zondvloed, ik heb het over meer wezenlijke dingen. Dat mensen niet kunnen aannemen dat God de aarde in 6 dagen heeft geschapen is het voor mij niet waard om over te discussiëren. Maar als mensen Jezus als een bijzondere man gaan zien dan raakt het de essentie van ons geloof.

Wij moeten trouw blijven aan de boodschap die Jezus heeft verkondigd. Wij moeten trouw blijven aan de woorden die de Heilige Geest door de apostelen aan ons heeft doorgegeven. Dit is de basis van ons geloof en als we daarin gaan zitten sleutelen zullen we uit onze relatie met Jezus stappen.

We moeten de bijbel nemen zoals het is, de boodschap accepteren zoals het er staat geschreven. Niet moeilijk gaan doen als het niet is zoals wij graag zouden willen dat het is. Dat is vasthouden aan de kern van het evangelie.

En met die kern heb ik het niet over moeilijk uit te leggen bijbelgedeelten, ik heb het over duidelijke woorden van Jezus die wij moeten toepassen in ons leven. Zolang wij die woorden nog niet hebben geaccepteerd heeft het helemaal geen zin om te praten over onduidelijke woorden van Jezus.

Laten we niet afgeleid zijn door nodeloze discussies over dogma’s en regels. Laten we eerst zoeken naar de basis van ons geloof en daar aan vast houden.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.