De waarheid voor elke religie

1 Johannes 2

20 Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. 21 Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, en omdat er geen leugen uit de waarheid is. 22 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. 23 Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. (1 Johannes 2:20-23)

Het mysterie van Gods zoon kan niet zomaar worden geaccepteerd. In gesprek met Moslims, is dit het eerste punt waar men over zal struikelen. Ze accepteren Jezus wel als een profeet, maar ze kunnen Hem niet accepteren als de Zoon van God.

Nu is het voor ons er met de paplepel ingegoten en valt er weinig te twijfelen. Wij zijn er gewoon van overtuigd en zien geen enkel probleem dat God Zijn Zoon naar de aarde stuurde. Maar het is vrij uniek vergeleken met alle andere religies.

Nu moeten we in de eerste plaats dit niet zien als een religie of een dogma. Dat God Zijn Zoon naar de aarde gestuurd heeft is niet een verzinsel of redenering. Er is een God en Vader die de hemel en aarde geschapen heeft, die actief betrokken is bij het leven van ons mensen. Hij heeft er voor gekozen om Zichzelf te openbaren in Zijn Zoon aan ons mensen. Deze openbaring wordt bevestigd door de Geest van God.

Dit laatste betekend dat we voor onze zekerheid niet bij een religieuze leider moeten aankloppen. We kunnen de zekerheid ontvangen van God zelf. Als we werkelijk vertrouwen hebben in de God van hemel en aarde, ontvangen we het geloof in Zijn Zoon door Hemzelf. Dit geldt voor iedereen hier op aarde, moslim, hindu, christen, etc.

God zal nooit iemand openbaren dat Hij geen Zoon naar de aarde heeft gestuurd. Dat is de antichrist, de leugenaar. Niemand zal ooit God in Zijn leven hebben als diegene ook niet Zijn Zoon kan accepteren. En dit is geen religieuze overtuiging, dit is de Geest van God die dat openbaart. En als je eerlijk naar God wil zijn en Hem vraagt om Hem aan jou te openbaren zal Hij dat doen. Zijn Geest zal in jouw leven spreken en laten zien dat God er voor gekozen heeft Zijn Zoon aan jou te geven.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.