Vertrouwen op de Heilige Geest

1 Johannes 2

20 Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. 21 Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, en omdat er geen leugen uit de waarheid is. 22 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. 23 Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. (1 Johannes 2:20-23)

Geloof is iets van de individu. Dit klinkt erg egoïstisch en niet Bijbels, maar toch kan ik niet voor een ander geloven. Ik kan bidden voor de ander, ik kan ze proberen te overtuigen van de waarheid, maar ik kan niet de stap van geloof voor een ander zetten. Een ieder moet voor zichzelf de keuze maken of men vertrouwt op Jezus of niet.

Het samen-zijn komt pas als men begint te vertrouwen op Jezus. Dan is er een eenheid in de Geest, want het is de Geest die de waarheid openbaart en die Geest is precies hetzelfde in mij als in elke andere christen. En dit is de reden waarom Johannes zo resoluut kan zijn in zijn afkeur van de mensen die zich afscheuren van de groep. Als zij de Heilige Geest in zich hadden, hadden zij nooit er de brui aan gegeven, zij hadden trouw gebleven aan Jezus.

Helaas zijn er vandaag de dag al zoveel verschillende denominaties. En daar valt geen eenheid van te maken door menselijke inspanning. Hoeveel we ook proberen ons ideeën op een lijn te brengen, het zal niet werken. Want het is de zalving van de Heilige Geest die de eenheid brengt. Het is de Heilige Geest die aan mij dezelfde waarheid openbaart als aan alle andere christenen.

Een ieder van ons moet leren naar de Heilige Geest te luisteren. We moeten leren om afhankelijk te zijn van Hem in de waarheid. We moeten leren onze eigen ideeën en dogma’s naast ons neer te leggen. Durf te twijfelen aan dogma’s hoe sterk ze ook lijken te zijn in hun waarheid. Als ze echt waarheid zijn zal de Heilige Geest ze keer op keer bevestigen. Dit valt niet onder twijfel, dit is juist vertrouwen hebben in de Heilige Geest die in ons woont.

Jezus is de Zoon van God naar ons gestuurd, zodat wij op Hem mogen vertrouwen in het nieuwe leven. Blijf daaraan vasthouden en laat niet los dat God Zijn Geest heeft gegeven om altijd met ons te zijn in dit leven.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.