Wij weten alles

1 Johannes 2

20 Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. 21 Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, en omdat er geen leugen uit de waarheid is. 22 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. 23 Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. (1 Johannes 2:18-19)

De sleutel tot een juist geloof is niet de juiste gemeente, is niet theologie gestuurd te hebben en is niet jezelf overtuigen, het is de zalving.

Het woord theologie, betekend ‘kennis van God’. Nu is het studeren aan de universiteit geen garantie dat je God ook werkelijk leert kennen. Ook als we veel de bijbel bestuderen en daar hele dogma’s uit filtreren is dat geen garantie voor het echt kennen van God.

Johannes wil zijn lezers laten weten dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over de waarheid. De waarheid is niet moeilijk om te kennen. Het is de zalving van de Heilige Geest op ons leven die ons leidt in alle waarheid. Jezus had dit tegen Zijn discipelen gezegd en Johannes heeft dat gelooft. Hij heeft er volle vertrouwen in dat als we de Heilige Geest volgen in ons leven we vanzelf bij de waarheid uit komen.

Voor mij heeft dit heel veel betekend. Want als dit geloof in ons leeft hoeven we ons geen zorgen te maken over de waarheid. Als wij gezalfd zijn door de Heilige Geest, als Gods Geest in ons leeft dan leeft de waarheid in ons. En misschien hebben we niet alle kennis direct paraat, maar dat betekend niet dat we de waarheid niet kennen.

De waarheid hebben, staat niet gelijk aan de waarheid in ons hoofd hebben. Wij hoeven niet alle kennis te hebben om te weten wat de waarheid is. Wij hebben de Geest van God in ons wonen die ons in alle waarheid leidt. En op de momenten dat wij het nodig hebben zal Hij het aan ons openbaren.

Dit vraagt om vertrouwen dat de zalving van God werkelijk in jou leeft. Dit vraagt om vertrouwen dat deze zalving jou altijd de waarheid zal openbaren. Het kennen van God, kan alleen door Zijn Geest. En alleen Zijn Geest zal ons beschermen tegen de leugen. Niet de synode of vergadering van belangrijke dominees of voorgangers. Niet het opstellen van een verklaring over wat wij geloven. Alleen de Geest die in ons woont beschermt ons tegen de leugen en openbaart ons ALLE waarheid.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.