Het laatste uur

1 Johannes 2

18 Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. 19 Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. (1 Johannes 2:18-19)

Deze  verzen moeten niet gebruikt worden om mensen te veroordelen. Johannes schrijft dit niet om de aandacht te richten op die mensen die in deze categorie lijken te vallen. En het laatste wat we moeten doen met deze verzen is mensen er mee aan te vallen, mensen proberen te laten inzien dat zij de antichrist zijn.

De voorgaande verzen hebben gewaarschuwd om de wereld niet lief te hebben. Want als we de wereld lief hebben kunnen we God niet liefhebben. Johannes schrijft daarna deze verzen om ons te waarschuwen, niet tegen mensen, maar om de liefde voor de Vader te behouden, om onze vertrouwen in Jezus niet los te laten. De antichrist is gekomen om ons af te leiden van de kern van het geloof, maar wij moeten sterk blijven staan in onze liefde voor de Vader.

Wij leven in het laatste uur, dat betekend de volgende fase is de grande finale. Er komt geen andere periode meer aan dan dat Jezus Zijn koninkrijk uitrolt over deze wereld. We leven in de laatste strijd, de antichrist wil er alles aan doen om ons weg te halen van onze liefde voor de Vader. En daar wil Johannes ons voor waarschuwen.

De antichrist wil de het leven van Jezus dat in ons weghalen. Het leven dat Jezus wandelde in liefde met de Vader. Het leven dat Jezus hier op aarde heeft laten zien wil de antichrist vernietigen in ons. Alles wat Jezus uit ons leven haalt is de antichrist.

Nu hoeven wij niet de antichrist te analyseren, wij moeten op onze hoede zijn en vasthouden aan ons vertrouwen op Jezus. Wij moeten leven met Jezus elke dag, wij moeten vasthouden aan Zijn redding in ons leven. Alleen dan kunnen we de antichrist overwinnen.

Johannes schrijft dit aan ons persoonlijk, zodat wij blijven vasthouden aan onze liefde voor de Vader. Dit is de enige manier waarop we dit moeten lezen.

 

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.