De antichrist

1 Johannes 2

18 Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. 19 Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. (1 Johannes 2:18-19)

Ons kerkelijk landschap is zover versplinterd dat deze verzen eigenlijk geen kracht meer hebben. De kerk van vandaag is niet de kerk die het zou moeten zijn. Iedere christen vandaag de dag behoort tot een gemeente die zich heeft afgesplitst, of in de woorden van Johannes weg zijn gegaan. De enige kerkgenootschap waarvan ik zou kunnen denken dat die nog origineel is, is de Rooms Katholieke Kerk.

Ik kan nu een hele preek gaan afsteken tegen de hele kerk dat we het allemaal fout doen, maar ik zie dit niet als mijn verantwoording. Jezus is het hoofd van de kerk hier op aarde, Hij is verantwoordelijk voor het bouwen van Zijn kerk. Alles wat ik kan doen is bidden dat wij(ik) onderdeel zijn van Zijn lichaam.

De kerk is altijd onder vuur geweest van het kwaad. Er is altijd een antichrist geweest, die precies het tegenovergestelde wil doen van wat Jezus heeft gedaan in deze wereld. Jezus heeft eenheid willen brengen onder de mensen die de Vader willen dienen. De antichrist wil ons laten vechten en voor ons zelf laten beginnen, zodat we ons eigen geloof kunnen maken.

Na de hemelvaart van Jezus zijn er vele gemeenten ontstaan, die Jezus aan het volgen waren. Ze zijn een hechte groep mensen die er op gericht waren om het evangelie dat ze gehoord hebben van de apostelen zich eigen te maken. Ze wilden groeien in het geloof in God, vertrouwen op de Vader in alle facetten van hun leven. De antichrist wilde deze groepen infiltreren en mensen afleiden van de kern van het evangelie.

En daar waarschuwt Johannes voor, wees niet afgeleid door mensen die met speciale ideeën komen of dogma’s. Die mensen bewijzen dat ze niet bij Jezus horen omdat hun ideeën belangrijker zijn dan te leven voor Jezus. De eerste gemeente wilde Jezus volgen, elke afsplitsing wilde een dogma volgen, geniale ideeën die zelfs waarheid kunnen lijken maar in de werkelijkheid afleidden van de kern van het evangelie.

En daar ligt de boodschap voor ons. Wij zijn niet geroepen om een kerkgenootschap te dienen. De muren van de denominatie’s zijn niet heilig, ze zijn gemaakt door mensen. We moeten niet vechten voor het recht van een evangelische, pinkster, gereformeerde, hervormde of welke gemeente dan ook. Wij moeten er op gericht zijn dat wij de basis van het evangelie zoals de apostelen die hebben verkondigd werkelijkheid laten worden in ons leven.

Elke manier die de nadruk legt op een speciale dogma of kerkgenootschap is de antichrist. Het leidt ons af van waar de eerste gemeente van Jezus Christus mee bezig was, Hem te volgen die voor ons naar de Vader is gegaan. Dit is geen dogma dit is leven in de liefde van de Vader in Zijn vergeving. Volg Hem, in welke gemeente je ook bent, volg Jezus in jouw leven.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.