Liefde voor de wereld

1 Johannes 2

15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (1 Johannes 2:15-17)

In de vorige overdenking is uitgelegd wat er bedoeld wordt met de wereld. Alles wat er op gericht is om zichzelf te bevredigen, zichzelf te verhogen is van deze wereld. Dit komt niet bij de Vader vandaan en zal ook nooit in Zijn aanwezigheid worden toegestaan. Daar zijn vele voorbeelden van in de bijbel en satan is daarvan het ultieme voorbeeld.

Maar Johannes is duidelijk, de wereld en haar begeerte gaat voorbij. Er komt een moment, of we daar nu van overtuigd zijn of niet, dat de wereld en haar begeerte er niet meer is. En dit moeten we begrijpen. De wereld zelf mag er dan van overtuigd zijn dat het de eeuwigheid heeft, God heeft daar duidelijk een ander plan mee.

Iemand die geld investeert, zal dat nooit investeren in iets waarvan hij weet dat het toch niet meer terug komt. Het is hetzelfde als het geld verbranden. Zo is het ook als wij ons leven investeren in deze wereld, het gaat voorbij. De investering die wij doen zal ons nooit terugbetalen, het is verloren inspanning.

Waarom zouden we dan nog vrienden met de wereld willen zijn? Waarom zouden we dan nog steeds relevant willen zijn in deze wereld door mee te gaan met de hedendaagse grijp-cultuur? Als we de wereld lief hebben kan de liefde van de Vader niet in ons leven. Johannes trekt de lijn zo strak en ik denk dat wij dat ook moeten doen in ons leven. We moeten ons realiseren dat we hier niet zijn om ons leven zo grandioos mogelijk te maken, we zijn hier om zo groots mogelijk in de liefde van de Vader te leven. En die twee gaan niet samen.

Laten we de Vader lief hebben en Zijn liefde in ons laten leven. Laten we doorgaan in Zijn verlangens voor ons leven. Het is het werkelijke leven, het is het eeuwige leven.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.