De blijdschap van een leven met Hem

1 Johannes 2

12 Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam. 13 Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent. 14 Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. (1 Johannes 2:12-14)

Johannes wisselt zijn strenge preken af met sterke bemoedigingen. Hij is zwart-wit in zijn correcties, maar hij is net zo zwart-wit in zijn bemoedigingen. Het koninkrijk van God is net zo heilig in zijn regels als heilig in de vervulling van de beloften.

Johannes schetst hier een beeld van de groei in ons geloof. De groei van het weten dat Hij ons vergeven heeft, de groei in de kracht om het kwaad te overwinnen en de groei in het kennen van de Vader door ons leven met Hem.

We moeten dit weten, we moeten weten wat onze toekomst in Jezus is. De blijdschap van het leven in Hem is sterker dan de last van het verlaten van deze wereld. We mogen weten dat we bevrijdt zijn van de last van de zonde. God heeft in Zijn liefde, in Zijn genade er voor gekozen om een ieder die Zijn offer aanneemt te vergeven. Het is Zijn goedheid en Zijn liefde die ons wil vergeven, die de last van de zonde wegneemt.

We moeten weten dat als we groeien in Jezus we het kwaad zullen overwinnen. We zijn overwinnaars als we in de jeugd van ons geloof sterk willen blijven staan in Hem. Want we zullen het gevecht tegen het kwaad winnen en heilig blijven staan in Zijn liefde. Een avondje onderuit gezakt achter de televisie is niets vergeleken bij de blijdschap van deze overwinning.

En als we groeien leren we de Vader kennen in Zijn liefde. We zullen niet langer ons meer bezig houden met de zonden, maar we zullen gericht zijn op het kennen van de Vader. We hebben een relatie met God almachtig en daaruit zullen we leven.

Als we dit gedeelte kunnen lezen vanuit ons geestelijk leven, zullen we zien wat een blijdschap het is om in het licht te wandelen. We zullen werkelijk overwinnaars in God en met Hem mogen wandelen hier op aarde.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.