Overwinnaars die wandelen met Hem

1 Johannes 2

12 Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam. 13 Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent. 14 Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. (1 Johannes 2:12-14)

Wees bemoedigd door deze verzen. Er is een toekomst voor ons als christenen. We zijn geen verliezers, wij zijn overwinnaars in Jezus. Daar zijn we voor geschapen door de Vader. We zijn niet geschapen om te verliezen, we zijn geschapen om te leven in overwinning dicht bij de Vader.

We kunnen deze verzen literair gaan bekijken. Het schijnt te lijken op een lied of een psalm. Maar net als de psalmen in het oude testament moeten we deze woorden tot ons nemen en er op vertrouwen. Want hoe goed literair dit ook geschreven is, niets is zo heerlijk als de boodschap van deze woorden.

Jij mag weten dat je bent vergeven in de liefde van God. Omdat God vol van genade is (dat is Zijn Naam), heeft Hij er voor gekozen om jou te vergeven van alle zonde. Er is geen enkele reden voor jou om je te blijven herinneren aan die zonde. Want elke herinnering zal je alleen maar terugtrekken in het moeras van de leugens. Maar als wij weten als kinderen dat we zijn verlost van onze zonden, kunnen we leven en groeien in die vrijheid en verlossing.

En als je dit mag weten voor je leven, mag je verder groeien in de kracht om de zonde te weerstaan. In de jeugd van je geloof, in de kracht van je zoeken naar God, zul je de zonde ver achter je laten. Je bent een overwinnaar. Het is niet ik die dat zegt, het is God zelf die jou wil laten weten dat je een overwinnaar bent. Jij mag in de kracht van God de zonde ver achter je laten. Dit is niet een kwestie van weten dat je vergeven bent, maar weten dat je de zonde kan weerstaan.

En als je dit mag weten voor je leven, mag je verder groeien in het kennen van de Vader. Je mag weten dat Hij jou lief heeft en dat je geborgen mag zijn onder zijn vleugels. Je mag wandelen, samen met God hier op aarde.

Dit zijn bemoedigingen, dit zijn profetische woorden voor jouw leven. God spreekt tot ons niet als verliezers, maar als overwinnaars die bij Hem mogen wonen.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.