Gods hart in ons samen zijn

1 Johannes 2

9 Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. 10 Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. 11 Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. (1 Johannes 2:9-11)

1 (Een pelgrimslied, van David) Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. 2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. 3 Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid. (Psalm 133)

Eigenlijk is het best wel kenmerkend, dat God een verlangen heeft naar mensen die in vrede samen kunnen wonen. Hij verheugd Zich in het samenzijn van Zijn zonen en dochters. Het is als de zalving van God die druipt van het priesterkleed, het is de plek waar God Zijn zegen wil laten rusten.

Als wij werkelijk beginnen met in het licht te wandelen zullen we ingaan zien wat David in God zag. David verlangde er naar om te mediteren over de wet, David verlangde er meer naar om 1 dag in Gods aanwezigheid te zijn dan duizend jaar in rijkdom te leven. Omdat Hij het hart van God kende.

David wist dat het Gods diepe verlangen is om daar te zijn waar de mensen in vrede samen wonen. En als we dat naast de tekst leggen die Johannes schrijft dan gaan we begrijpen dat het geen regels zijn die Johannes opschreef. Het koninkrijk van God is een andere manier van denken, het is een andere manier van leven.

Het is gewoon onmogelijk om in haat te leven en in Gods licht te wandelen. God woont daar waar mensen in liefde met elkaar wonen. God wil Zijn troon bouwen onder de mensen die Zijn karakter naar elkaar wil uitstralen. God heeft geen regels die beperken, God heeft een weg van oneindige liefde.

Dit kunnen we alleen begrijpen als we in het licht gaan wandelen. Alleen dan kunnen we met de ogen van David kijken naar het verlangen van God in ons leven. Laat je aanraken door de liefde van God. Open je hart voor Zijn verlangen en laat de wereld los.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.