De liefde volmaakt in ons leven

1 Johannes 2

3 En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. 4 Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. 5 Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. 6 Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. (1 Johannes 2:3-6)

Het laatste wat ik wil doen met deze verzen is een excuus zoeken. De enige reden waarom we over deze verzen boos kunnen worden is als we in onze trots vast willen houden aan onze zonde. Trots wil niet erkennen dat we ergens mee moeten stoppen, trots zegt: ‘ik ben wel christen genoeg.’

We moeten als christen deze woorden in ons laten inwerken. Vaak proberen wij de bijbel zo uit te leggen dat het past in onze manier van denken. We lezen deze verzen en hebben onze uitleg al klaar voordat we ook maar hebben nagedacht over wat deze verzen werkelijk betekenen. Maar de bijbel moet juist onze manier van denken veranderen zodat het op dezelfde golflengte als het evangelie komt.

In voorgaande overdenkingen heb ik al uitgelegd dat het Gods verlangen is dat we niet meer zondigen. Als we God dus willen kennen in ons leven moeten we daaraan gehoor geven, dat is het wandelen in Zijn licht. God geeft geen geboden om ons een zware last te geven, Hij geeft geboden om Zijn heiligheid te bewaren.

Dit is niet om het leven voor ons lastig te maken, dit is om ons leven te bevrijden. In Zijn aanwezigheid is de vrede, is de liefde, is het geloof. Als God het zou toestaan dat in Zijn aanwezigheid de leugen zou regeren, zou het er in Zijn aanwezigheid net zo aan toe gaan als hier op aarde.

Het is dus niet mogelijk om met Hem te leven en tegelijk in de duisternis te leven. Maar als we gaan luisteren naar het verlangen van God (zijn geboden) dan zal ons leven veranderen. De liefde van God zal volmaakt worden in ons leven, de werkelijkheid van Zijn heiligheid wordt geopenbaard in ons. Hierdoor kunnen we weten dat Hij werkelijk in ons leven is gekomen.

Nogmaals, wees hierdoor niet ontmoedigt, maar bemoedigt. Er ligt een uitnodiging voor ons om in te gaan in Zijn Heilige Aanwezigheid. Het is niet onmogelijk om met God te leven, maar dan moeten we wel Zijn weg gaan en niet een weg die ons het makkelijkst lijkt. God is getrouw aan Zijn woord en als we Hem daarin volgen zal Zijn liefde volmaakt worden in ons leven.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.