Genade in de wet

1 Johannes 2

1 Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. 2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. (1 Johannes 2:1-2)

Als een van deze twee kanten de overhand krijgt, wordt ons leven uit balans gebracht. Als we teveel nadruk leggen op de vergeving die Jezus ons wil geven, kunnen we toch leven in de duisternis van deze wereld. En ook als we teveel nadruk leggen op een leven zonder zonde, kan ons leven worden geleid door legalisme en niet door de Geest.

Jezus is gekomen voor de verzoening van onze zonden. De Vader heeft in Zijn liefde, Zijn Zoon gegeven zodat er betaald is voor al het kwaad dat wij hebben gedaan. God laat in deze daad Zijn liefde zien in GENADE. God is genadig en heeft open armen voor elke zondaar die om Zijn vergeving vraagt. De komst van Jezus is de openbaring van Gods hart tegenover de zonde. Hij is vol van genade.

Dit is een mooie boodschap die we aan de wereld kunnen verkondigen. De bevrijding van de verdrukten. Maar als dit de enige kant is van het evangelie, dan bevrijdt het evangelie helemaal niet. Dan geeft het alleen maar een vrijstelling om door te gaan in onze zonden. Mensen weten dat ze vergeven zijn, maar blijven vastzitten in de diepergaande spiraal van de duisternis.

Gods verlangen is dat wij niet zondigen. Gods verlangen is dat wij heilig leven. Maar dit moet niet tot gevolg hebben dat wij leven uit wetticisme. Met het opleggen van allemaal regels in ons leven kunnen wij er niet voor zorgen dat wij heilig leven. De enige weg om heilig te leven is in Zijn kracht te leven, in Zijn licht te wandelen.

De enige weg voor mensen om werkelijk bevrijd te leven is door te erkennen dat Jezus voor ons is gestorven en dat wij Zijn hulp nodig hebben. Er is niets in ons leven dat ook maar iets goed doet, wij moeten volledig uit de duisternis stappen en in het licht van Jezus gaan wandelen. Het licht van de verzoening en genade en het licht van de kracht om zonder zonde te leven.

Dit is het hele evangelie. En daar mogen we God zo dankbaar voor zijn, Hij is waardig alle eer van ons leven. En als wij alleen dat onderdeel gaan aanvaarden dat ons aanstaat doen we Hem te kort. Maar als we Zijn volledige gift voor ons leven aanvaarden mogen we weten dat we altijd in Zijn genade, in Zijn licht mogen wandelen.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.