Onze voorspraak

1 Johannes 2

1 Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. 2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. (1 Johannes 2:1-2)

Voor hen die na de laatste paar overdenkingen ontmoedigt zijn moeten deze verzen zeker niet vergeten. Het evangelie is simpel, maar heeft meerdere kanten. En Johannes is zich daar wel degelijk van bewust. Want hoe strak hij de lijn van het evangelie ook trekt, hij wil zijn lezers niet verliezen.

Want wij moeten niet vergeten dat God een groot verlangen heeft en dat is dat wij niet zondigen. En dat is ook de reden waarom Johannes de lijn zo strak trekt. Dit verlangen van God is zo groot en heilig dat we er niet om heen kunnen. En Johannes wil samen met ons God lief hebben in een heilig leven. Liefde betekend dat we doen wat Hij van ons verlangt.

Johannes schrijft deze dingen niet op zodat we ontmoedigt raken. Hij wil zeker niet dat we ons gaan richten op onze zonden en geen weg meer zien in de aanwezigheid van God. Het enige waarom hij zo strikt is omdat het verlangen van God zo heilig en goed is.

Maar, een ding moeten we in dit verlangen nooit vergeten, we hebben iemand voor de troon van God die voor ons spreekt. Vergeet nooit in je leven, dat elke zonde weggedaan kan worden door het werk van Jezus. Hij staat er altijd klaar voor om ons te bevrijden en te verlossen.

Dit moeten we niet gebruiken als excuus, maar als de kracht om door te gaan in Zijn liefde. Hou vast aan het doel van Johannes met wat hij opschrijft en hou vast aan Jezus. Johannes schrijft dit op zodat we niet zondigen, maar wees niet ontmoedigt, geef nooit op want Jezus is er altijd om onze zonden weg te nemen.

Het evangelie heeft meer dan een kant. Maar houd vast aan Jezus. Houdt vast aan Hem in je verlangen naar een heilig leven, een leven zonder zonden. Het Gods verlangen en niet onmogelijk.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.