Het is volbracht

Johannes 19

28 Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst! 29 Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hysopstengel en brachten die aan Zijn mond. 30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. (Johannes 19:28-30)

Alles moest volbracht worden, dat is waar Jezus voor gekomen was. Alles wat de Vader van Hem verlangde, alles wat voorzegt was, zou moeten volbracht zijn. Zelfs tot in de details, Jezus die de wijn zou drinken op het moment dat iedereen tegen Hem was gekeerd.

Deze woorden, ‘het is volbracht’, zijn in mijn ogen zulke machtige woorden. Woorden die laten zien dat er niets meer aan veranderd kan worden, het is nu gebeurd, onomkeerbaar. Het werk van Jezus is klaar hier op aarde. Het is niet Zijn opstanding, het is niet Zijn geboorte, het is dit kruis dat het werk van Jezus hier op aarde volbrengt.

En het lijkt misschien een anti-climax. In een film zal dit moment nooit worden laten zien als de overwinning, als het moment van glorie. Maar voor Jezus en Zijn Vader is dit het moment waarin Hij in al Zijn glorie wordt laten zien. Dit is het moment waarin Hij al Zijn werk volbrengt.

Het kwaad zal nooit meer kunnen overwinnen, het kwaad zal nu moeten erkennen dat in God de overwinning is en dat niemand daar meer iets aan kan veranderen. Het is volbracht.

Denk nu eens in wat dit met het geloof van een Christen kan doen. Wat voor een heerlijk vertrouwen we kunnen hebben in onze verlosser, de Heere Jezus. Hij heeft het volbracht en wij mogen aan Zijn kant staan. Hij heeft alle liefde van de Vader geopenbaard aan deze wereld in het kruis dat daar stond op Gogoltha. En wij mogen met Hem leven in deze liefde.

Het is volbracht. Het is klaar, het werk is gedaan door Jezus. Wij mogen met Hem sterven aan het kruis, wij mogen met Hem opstaan uit de dood. Alles wat wij moeten doen is naar het kruis kijken en WETEN, GELOVEN en VERTROUWEN dat het is volbracht. Hoe simpel mag het zijn. Dank U Jezus.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.