Nuchterheid

Johannes 19

8 Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd, 9 en hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus: Waar komt U vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. 10 Pilatus dan zei tegen Hem: Spreekt U niet tot mij? Weet U niet dat ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te laten? 11 Jezus antwoordde: U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven gegeven was; daarom heeft hij die Mij aan u overgeleverd heeft, een grotere zonde dan u. (Johannes 19:8-11)

Er lijkt wel meer vrees voor God in Pilatus te leven dan in de joodse geestelijke leiders. Pilatus komt in deze situatie terecht omdat hij nu eenmaal deze positie heeft. En Jezus laat hem weten, dat hij deze positie alleen maar heeft gekregen omdat God hem dat heeft gegeven.

Het is pure zelfoverschatting van Pilatus om te zeggen dat hij de macht heeft om Jezus vrij te laten of niet. Als God het niet wil dan gebeurt het niet, maar God heeft het in dit geval toegestaan. Dat is de reden waarom Jezus nu in de handen van Pilatus is, omdat God Jezus aan hem heeft overgeleverd.

Wij zien onszelf als Nederlanders graag als nuchter. Maar een echt nuchtere houding is deze houding waarin we duidelijk zien dat het uiteindelijk God is die alles in Zijn handen heeft. We kunnen nog zoveel willen bereiken, maar ons leven is nog altijd in de handen van God.

Denken dat wij alles zo goed geregeld hebben, dat we alles in handen hebben, gaat voorbij aan deze nuchterheid. De tijden zijn en blijven (gelukkig) in de handen van God. We hoeven onszelf niets in te beelden, er zijn geen historymakers zonder dat de hand van God daarin is.

De geestelijke leiders hebben er bewust voor gekozen om Jezus uit de weg te ruimen. Pilatus werd er alleen maar betrokken omdat hij erover schijnt te gaan. Daarom is de zonde van de geestelijke leiders groter. Zij hebben er bewust voor gekozen, ze hadden het niet hoeven te doen, ze werden niet gedwongen om deze keuze te maken.

God is rechtvaardig en Hij is God. Hij heeft de wegen van ons mensen in Zijn hand. Hoe groot wij ook over onszelf denken, de keuzes die wij maken zullen altijd worden getoetst door God.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.