Het is meer dan alleen de wonden

Johannes 19

5 Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: Zie, de Mens! 6 Toen dan de overpriesters en de dienaars Hem zagen, schreeuwden zij: Kruisig Hem, Kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Neemt u Hem en kruisig Hem, want ik vind in Hem geen schuld. 7 De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet en volgens onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt. (Johannes 19:5-7)

Als een bespot mens komt Jezus daar naar buiten. Pilatus benadrukt nog even, dat Hij maar een mens is. Zie de mens, bespot en geslagen, is Hij het die jullie echt dood willen? Wat is er nu zo bijzonder, Hij straalt helemaal niets uit, Hij straalt eerder afgunst en machteloosheid uit. Maar de mensen weten wel beter, Jezus is een gevaar, Hij moet dood.

7 Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. (Jesaja 53:7)

We moeten niet naar het uiterlijk lijden van Jezus kijken, we moeten kijken naar het hart. We moeten hier God voor ogen hebben die daar staat als een lam dat naar de slachting wordt geleidt.

Een ding hebben de geestelijke leiders wel begrepen, Jezus wil de wereld graag laten weten dat Hij de Zoon van God is. Voor de geestelijke leiders is dit juist een punt om Jezus ter dood te veroordelen. Pilatus durft zijn handen er niet aan te branden en geeft de joden het volle recht om te doen met Jezus wat ze willen.

Meer en meer begin ik nu in te zien dat het niet zozeer de wonden zijn die het echt lijden van Jezus laten zien, maar juist dit moment waarop God zelf alle macht aflegt en wordt bespot door Zijn eigen schepping. Het lichamelijke lijden van Jezus staat in schril contrast met de stap die Jezus heeft genomen om als Zoon van God een lam te zijn, bespot en gehoond.

Zoals Johannes al aan het begin van het bijbelboek heeft beschreven dat de duisternis het licht niet kon accepteren, zo wordt dit nu werkelijkheid. De wereld kon het licht niet accepteren. God gaat hier de weg van de grootste liefde die geen mens kan herhalen. God die ons geschapen heeft laat Zich als een lam ter slachting geleiden.

En zo moeten we Jezus accepteren in ons leven. Als het lam die ook voor ons deze weg is gegaan. Een God die onze voeten wil wassen, die ons wil dienen en lief hebben. Een God die tot het uiterste is gegaan en nog steeds gaat in ons leven, zodat wij Zijn liefde mogen ontvangen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.