De echte waarheid

Johannes 18

37 Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor. (Johannes 18:37)

Pilatus is zelf tot de conclusie gekomen dat Jezus een koning is, maar niet omdat de geestelijke leiders dat hem verteld hadden. Jezus heeft Hem laten zien dat Zijn koninkrijk niet hier op aarde is, logisch is het dan wel dat Jezus dus ook een koning is.

Dit wil Jezus ook benadrukken bij Pilatus. Hij wil Pilatus laten weten dat hij tot de conclusie is gekomen dat Jezus een koning is. Pilatus heeft een klein stukje van de sluier zien oplichten. Jezus is bezig om Pilatus uit de tent te lokken zodat hij gaat zien Wie er hier werkelijk voor hem staat.

Nu Pilatus een klein stukje heeft gezien, probeert Jezus hem nog verder uit zijn comfortabele positie te halen. Want dit is het werk waarvoor Jezus is gekomen, om een koninkrijk in deze wereld te openbaren die niet van deze wereld is. Jezus is niet gekomen om koning te zijn van een aards koninkrijk Hij is gekomen om van dit hemelse koninkrijk te openbaren, de waarheid.

En nu raakt Jezus een gevoelige snaar. Want wat is de waarheid? Het lijkt allemaal zo blur. Maar een ieder die echt op zoek is naar de waarheid zal de stem van Jezus verstaan. Jezus is gekomen om dit allemaal te openbaren en een ieder die werkelijk uit de waarheid is die zal het verstaan.

Jezus heeft Pilatus zover gekregen om even buiten zichzelf te denken en te zoeken naar een waarheid die hoger is dan hemzelf. En als we dat doen zullen we het nieuwe koninkrijk vinden waar rechtvaardigheid en vrede zal regeren. Is er een verlangen in jou naar de echte waarheid zoals alleen God die aan ons kan openbaren? Want dan zul je de stem van Jezus echt kunnen horen.

 

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.