Koning Jezus

Johannes 18

35 Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt U gedaan? 36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. (Johannes 18:35-36)

Met elke andere crimineel ligt het leven in de handen van Pilatus, maar hier zien we een verbaasde uitroep van Pilatus, waarom smeekt Jezus hem niet om Zijn leven. Ziet Jezus dan niet in dat Hij is overgeleverd aan de beslissing van Pilatus.

Zelfs als Jezus gebonden is gaat Hij door met preken. Pilatus wordt een beetje moe van de joden, het gaat hem eigenlijk allemaal niets aan. Maar alles waar Jezus aan denkt is dat Pilatus zich niet op Hem richt als probleem, maar Jezus ziet als de Zoon van God. Jezus wil niet dat Pilatus Zijn koningschap interpreteert zoals de geestelijke leiders willen doen geloven, maar Pilatus moet het werkelijk koninkrijk van Jezus zien.

Vandaar dat Jezus Pilatus wil laten weten dat Zijn koninkrijk niet van deze aarde is. Een aards koninkrijk zal altijd proberen om relevant te blijven hier op aarde. Ze zullen er voor vechten. Maar dat is bij Jezus niet gebeurd omdat Zijn koninkrijk niet relevant is voor de wereld.

Het koninkrijk van Jezus is niet van hier, het ligt in een hele andere dimensie. Een dimensie die het basale menselijke dimensie overstijgt. Jezus probeert de aandacht van Pilatus te grijpen, door Hem te laten richten op het goddelijke van Zijn koninkrijk.

Wat een boodschap is dit voor ons leven. Zoals zo vaak wordt beschreven is onze burgerschap in de hemel en niet meer van de aarde. Ons hart moet zijn in het koninkrijk van God dat niet draait om aardse territorium, maar om hemelse, geestelijke territorium. Een leven waar Jezus werkelijk koning is en regeert voor eeuwig.

Het koninkrijk van Jezus is niet van deze aarde. Mijn hart verlangt met David om te leven in Gods koninkrijk, in Zijn aanwezigheid wil ik zijn. Verlangend naar de rust en vrede van Zijn Heerschappij. Onze Koning Jezus, Hem wil ik dienen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.