Dubbele afwijzing

Johannes 18

38 Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden, en zei tegen hen: Ik vind geen schuld in Hem. 39 Maar u hebt de gewoonte dat ik op het Pascha iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de Koning van de Joden voor u loslaat? 40 Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw: Niet Deze, maar Barabbas! En Barabbas was een misdadiger. (Johannes 18:38-40)

Natuurlijk vindt Pilatus geen schuld in Jezus. Maar na wat Jezus verteld heeft kan hij Jezus  niet zomaar veroordelen om er vanaf te zijn. Dan zou hij de waarheid wel heel radicaal afwijzen, maar toch heeft het hem blijkbaar wel geraakt.

Een niet jood heeft erkent dat er geen kwaad is in Jezus waarvoor Hij gestraft moet worden. Maar hij moet schipperen tussen de vrede bewaren en de waarheid erkennen. Pilatus denkt een oplossing te hebben door een gruwelijk voorstel te doen. Ze mogen kiezen tussen Jezus of een misdadiger.

De haat voor Jezus is groot, er is geen moment waarop ze twijfelen. Jezus moet wel gestraft worden, laat die crimineel maar gaan. Dit is wat er gebeurd als er een liefdevolle God Zichzelf geeft aan de mensen. Ze haten Hem meer dan dat ze onrechtvaardigheid haten.

Jezus wordt hier dubbel afgewezen. Door Pilatus, omdat hij gewoonweg geen keuze wil maken omdat het teveel impact zal hebben op zijn leven. Door de geestelijke leiders, omdat Jezus een gevaar is voor hun eigen positie.

Het is niet Jezus die ze zomaar afwijzen, het is God zoals zovelen vanaf Adam tot en met de wereld nu hebben gedaan. Pilatus wijst God af omdat hij onmogelijk zijn positie kan opgeven. De vraag die hij stelt aan Jezus is een vraag van afwijzing. Hoe kan hij nu zeker weten dat Jezus de waarheid spreekt. Een vraag die veel mensen mij ook vragen als ik hen over Jezus vertel. Maar het enige antwoordt is dan het antwoord van Jezus, een ieder die zoekt zal vinden.

De geestelijke leiders gaan nog een stapje verder, zij wijzen God af door onrechtvaardigheid te omarmen. Ze willen sterk blijven staan in hun eigen theorieën en opvattingen. Er is geen plek voor de waarheid, dan alleen hun eigen waarheid. En ook voor hen geldt, als ze echt zoeken zullen ze de waarheid vinden.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.