Eenheid

Johannes 14

21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. 22 Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? 23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. (Johannes 14:21-23)

Wanneer we met Jezus gaan leven ontstaat er een eenheid met de Vader die ons leven bepaald. We zullen Jezus leren kennen zoals Hij werkelijk is. En Hij zal ons kennen. De bewoording van Jezus staat zo dichtbij ons, niet theoretisch maar praktisch.

Bij het lezen van deze verzen moet het tot ons doordringen hoe dichtbij God bij ons wil zijn. De bewoording is zo vol van liefde, zo vol van geborgenheid, een sterk verlangen van Jezus om met ons hetzelfde te ervaren als Hij met de Vader ervaart. Eenheid.

Dit is het leven dat Jezus voor ogen heeft met ons. Een leven waarin Hij zo dichtbij komt dat we sterk staan met Hem. We ervaren Zijn aanwezigheid, Zijn liefde, Zijn kracht. Hij komt bij ons wonen, Hij leeft met ons samen. Meer dan een man en een vrouw samen kunnen wonen, zo wil Hij met ons samen zijn en het leven met ons delen.

Het is een liefdesrelatie, waar wij ook een verantwoordelijkheid hebben. Ook wij moeten God liefhebben met heel ons hart, anders is deze relatie niet perfect. We kunnen Jezus wel Zijn gang laten gaan, maar dan betekend de relatie helemaal niets. Maar als wij Zijn liefde echt beantwoorden zal er die eenheid ontstaan die hier wordt beschreven. Hij komt bij ons wonen, met ons leven, Zijn aanwezigheid is dan altijd bij ons.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.