Niet lezen maar zoeken

Johannes 10

39 Zij probeerden dan opnieuw Hem te grijpen, maar Hij ontkwam aan hun handen. 40 En Hij ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst doopte, en Hij bleef daar. 41 En velen kwamen naar Hem toe en zeiden: Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes over Deze Man zei, was waar. 42 En velen geloofden daar in Hem. (Johannes 10:39-42)

Jezus spreekt niet alleen door Zijn woorden, maar vaak spreekt Hij ook door wat Hij doet. Dit kan zijn door de wonderen die Hij doet, de liefdadigheid die Hij laat zien maar ook door subtiele dingen als het bezoeken van een plaats. Jezus gaat hier niet onbewust naar de Jordaan waar Hij gedoopt is.

De joden willen Hem van alles aandoen om Hem maar te laten stoppen met deze, in hun ogen, poppenkast. Ze lokken het elke keer uit door Jezus te ondervragen. En elke keer antwoord Jezus vanuit Zijn hart, vanuit Zijn relatie met de Vader. En elke keer schijnt dit licht op de duisternis van die vragen en dat kunnen ze niet aan.

Jezus gaat bij hen vandaan, terug naar de plek waar Zijn zending is begonnen. Hier waar Hij gedoopt is en de Vader Hem liet weten trots op Hem te zijn. Dit is de plek waarmee Jezus wil zeggen: “Ik hoef mijzelf niet te verdedigen, ik doe wat de Vader mij heeft opgedragen.”

Alles wat Jezus heeft proberen te vertellen in de verzen hiervoor vat Hij samen door naar deze plek te gaan. En het raakt de mensen. Ze herinneren zich alles wat Johannes over Jezus heeft verteld. Ze kunnen de puzzelstukjes bij elkaar leggen en het begin en het einde verbinden.

Met deze stap wil Jezus de mensen zelf laten nadenken. Laat de discussie maar achterwege, maar onderzoek zelf of Hij werkelijk door de Vader is gezonden. En dat raakt veel mensen. Jezus moet wel zijn wie Hij zegt dat Hij is.

Ik schrijf elke dag een overdenking. Maar het moeten niet mijn woorden zijn die je overtuigt, het moet jouw verlangen zijn om God te leren kennen. Jij moet een hart hebben dat zoekt naar God, niet naar een nieuwe theorie. Het heeft geen zin om het wel of niet eens te zijn met wat ik schrijf, dat is het niveau van de geestelijke leiders. We moeten de boodschap van Jezus’ hart leren kennen door zelf te zoeken in God.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.