Gods liefde aantrekken

Johannes 10

17 Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. 18 Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen. (Johannes 10:17-18)

Ja, God heeft iedereen lief, maar je kunt Zijn liefde ook extra aantrekken. Als we kijken naar Noach, Abraham of David dan zijn er altijd mensen geweest die extra aandacht krijgen van God. Zij raken het liefdes hart van de Vader en hebben daardoor extra liefde ontvangen van de Vader.

En zo lees ik dat ook hier in deze verzen. Het is Jezus die uit eigen wil hier naar de aarde is gekomen. Hij is geen robot van de Vader, maar uit eigen wil is Hij naar de aarde gekomen en geeft Hij Zijn leven. Hij heeft dit gebod van de Vader ontvangen en dat betekend dat Hij een keuze had om dit te gehoorzamen of niet.

Maar Jezus was een trouwe Zoon dit Zijn Vader in alles gehoorzaamde. Hij trok de liefde van de Vader aan met wat Hij deed. En Jezus wist dat. Hij wist dat de Vader Hem lief heeft, onvoorwaardelijk, maar tegelijk ook gebaseerd op de gehoorzaamheid van Jezus.

De Vader heeft ons lief, maar Zijn liefde kan volmaakt worden als wij het leren ontvangen. Wij kunnen Gods liefde beantwoorden door Hem lief te hebben in wat wij doen. Wij kunnen in Zijn liefde leren wandelen. Alleen dan zullen we de volheid van de liefde van God leren kennen.

Als wij Zijn liefde niet zien, ligt het niet aan de Vader. Als wij Zijn liefde willen zien moeten we gaan wandelen in Zijn liefde. Alleen dan zal het ons geopenbaard worden.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.