Verlangen naar Gods hand

Johannes 4

1 Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. 2 En er is in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met vijf zuilengangen. 3 Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die wachtten op de beroering van het water. 4 Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging; wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. (Johannes 5:1-4)

Jezus was 100% joods, Hij hoorde bij het volk van God. Hij was onderdeel van het dagelijkse leven van het volk Israël. Dus Hij deed ook mee aan de joodse feesten zoals die bij Mozes waren ingesteld. Hij was misschien wel meer Joods dan elk ander, Hij was meer toegewijd aan de God van Israël dan elk ander.

En Jezus is ook toegewijd aan het volk Israël. Hij heeft het hart van God in Zich en wil voor Zijn volk zorgen. Zo komt Hij terecht in Bethesda waar veel zieke mensen liggen. Dit is een plaats waar soms wonderen gebeuren en dus een aantrekkingskracht heeft op zieke mensen. Het schijnt dat een engel daar soms komt om het water in beroering te brengen en de eerste die dat aanraakt is genezen.

Soms vraag ik me af of wij dit bewust-zijn van Gods kracht en verlangen om wonderen te doen hebben verloren. Ondanks dat de joodse leiders Jezus niet hebben geaccepteerd als de Zoon van God, onder het volk was er nog steeds een verlangen naar Gods hand. En bij de joden betekend Gods hand, een werkelijke kracht die hier op aarde wordt laten zien.

Bij ons is er geen verlangen meer naar de hand van God. We kunnen alles zelf regelen of we leggen ons neer bij de problemen. God hoeft niet te voorzien in ons leven want we werken hard genoeg, God hoeft ons niet te genezen dat doet de dokter wel.

Er was meer geloof in de tijd van Jezus dan dat er nu is, ondanks dat het Christendom zo groot is. Het vertrouwen op God is gedaald. Dat God geen wonderen meer doet in deze tijd ligt niet aan Hem, maar aan ons. Was er nog een maar een verlangen naar Gods hand in de kerk en ons leven, God zou antwoorden.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.