Populariteit

Johannes 2

23 En toen Hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in Zijn Naam, toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed. 24 Maar Jezus Zelf vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende, 25 en omdat Hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want Hij wist Zelf wat in de mens was. (Johannes 2:23-25)

Na het schoonmaken van de tempel, bleef Jezus voor meerdere dagen in Jeruzalem en deed vele wonderen. Het was een verfrissing voor de religie, eindelijk de hand van God die na zo’n lange tijd weer zichtbaar is. Velen geloofden in Zijn Naam omdat ze zagen wat voor een wonderen Jezus deed. Jezus werd populair en wanneer men populair wordt krijgt men veel vrienden.

En dat is zo tekenend van dit kleine gedeelte na het schoonmaken van de tempel. Jezus blijft Zichzelf. Populariteit is zo gevaarlijk, alle zogezegd belangrijke mensen zijn afhankelijk van de grillen van de mens. Het ene moment zijn ze populair het volgende moment kijkt niemand naar hen om. Maar Jezus’ positie is niet afhankelijk van de laatste onderzoeken van Maurice de Hond.

Ook al geloofden velen in Jezus, Jezus gaf Zich niet over aan hen. Dit betekend dat Hij blijft bij Zijn eigen positie, wat Hij doet is niet gebaseerd op de mening van Zijn volgelingen. Hij kent het hart van de mens dat het zo zwak is. Aan het einde van het leven van Jezus kunnen we dat duidelijk zien. Aan het begin van de week wordt Jezus geeerd als een koning en aan het einde van de week hangt Hij aan het kruis.

De positie van veel mensen hangt af van wat andere mensen van hen denken. Als een politici niet populair is zal het snel gedaan zijn met zijn invloed. Maar de positie van Jezus staat sterk in God. Jezus heeft nooit geprobeerd om tijdens Zijn leven hier op aarde de macht te grijpen door Zijn populariteit. Het tegendeel is eerder waar, Hij heeft geprobeerd om te voorkomen dat Hij populair wordt.

Jezus is de Zoon van God en daar kan niemand wat aan veranderen. Jezus was niet afhankelijk van ons mensen, God zelf is Zijn bron. Daarom staat Jezus sterk in Wie Hij is. En wij moeten daar ook een voorbeeld aan nemen. Wij moeten niet zorgen dat we populair worden onder het mom van evangelisatie. Wij moeten zorgen dat we net als Jezus een kind van de Vader zijn.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.