Daarom (1)

1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, 2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, (Efeze 4:1-2)

De brieven van Paulus zijn logisch opgebouwd. Als je zijn brieven leest dan redeneert hij op een logische manier om de waarheid zo duidelijk mogelijk uit te leggen. In zijn brieven komt vaak het woord ‘daarom’ voor. Het woord ‘daarom’ volgt vaak op een belangrijke uitleg en geeft ons dan de praktische uitwerking.

Hier in vers 1 staat niet het woord ‘daarom’ maar ‘zo’, ook dit woord volgt op het voorgaande en geeft ons het praktische gevolg van het voorgaande. Paulus heeft laten zien dat wij gered zijn door genade, dat God ons heeft opgezocht, niet op basis van het goede in ons, maar op basis van Zijn liefde.

Daarom roept Paulus ons hier in vers 1 op om te wandelen naar de roeping waarmee we geroepen zijn. We moeten gaan voldoen aan de werkelijke roeping in ons leven. Omdat God ons geroepen heeft in Zijn liefde en genade moeten wij die roeping waardig worden.

Hier kunnen we zien hoe belangrijk dit woord ‘daarom’ is in de brieven van Paulus. Alle werken van God in ons leven moeten een daarom effect hebben in ons leven. Deze daarom moet ons aan het werk zetten zodat wij kunnen voldoen aan het plan van God.

We kunnen het werk van God niet los zien van onze werken. We kunnen niet leven zonder het ‘daarom’. God heeft Zijn werk gedaan daarom is het nu tijd dat wij ons werk gaan doen. God heeft in Zijn genade ons opgezocht. daarom moeten wij die liefde in ons leven praktisch laten worden door elkaar lief te hebben.

Daarom leven wij zoals wij leven, niet omdat er regels zijn waar wij ons aan moeten houden, maar omdat God ons heeft bevrijdt.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.