Het nieuwe Jeruzalem

9 En een van de zeven engelen  die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. 10 En hij voerde mij weg  in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de  grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. (Openbaring 21:9-10)

Er wordt veel tijd besteed aan de details van het nieuwe Jeruzalem. De stad wordt de bruid genoemd van het Lam. De stad zal worden bewoond door de mensen die willen samen leven met God. De stad is de plek waar de koning zal regeren over de hele aarde.

Deze stad is door God zelf voorbereidt met als doel dat het hier op aarde zal worden geplant. Een stad gemaakt van natuurlijke edelstenen.

14   En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. (Openbaring 21:14)

Deze muren van de nieuwe stad zijn gebouwd op het werk van de apostelen, bij de verspreiding van het goede nieuws. Het de plek waar de kinderen van God kunnen wonen in de aanwezigheid van de Vader samen met het Lam.

22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. (Openbaring 21:22)

Daar kunnen we God ontmoeten in Zijn heiligheid. Daar kunnen we samen wonen met het Lam. Niet langer hoeven we meer moeite te doen om deze wereld uit ons hart te krijgen om ons op God te kunnen richten.

Het beeld is misschien beperkt, maar het is genoeg om te begrijpen dat God onder ons wil wonen en ons alles wil geven wat wij nodig hebben. Wij mogen leven in de schoonheid van Gods schepping, wij mogen wonen dicht bij God zelf.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.