Duidelijk verschil

7 Wie overwint, zal alles beërven,  en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. (Openbaring 21:7)

In het bijbel boek Openbaring wordt vaak de term overwinnen gebruikt. Zeker in de boodschap aan de zeven gemeenten wordt hen verteld dat alleen zij die overwinnen zullen worden beloond. Het blijft dus een leven lang gevecht om als winnaar uit de bus te komen.

Maar als wij overwinnen zullen wij alles beërven. De belofte hangt dus af van onze overwinning. Maar het tweede gedeelte van de belofte is volgens mij de grootste belofte van God. God belooft dat Hij dan onze God zal zijn en wij zijn dan Zijn kinderen. In deze belofte schuilt het grootste verlangen van God en Zijn grootste beloning.

8 Maar wat betreft  de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel  die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. (Openbaring 21:8)

Dit zijn verliezers, deze mensen hebben verloren van het kwaad en zullen nooit de kinderen van God worden. Hun beloning is de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de eeuwige dood.

Het verschil is zo simpel, we overwinnen over het kwaad en geven ons niet over aan Zijn leugens waardoor we schoon blijven van zonde. Of we vallen voor het kwaad en handelen lahartig of zonder vertrouwen op God. We geven in, in een leven waar we onze lusten de vrije loop laten gaan en onszelf verdedigen met leugens.

Het is niet zo moeilijk om te verliezen, maar in de kracht van God kunnen we overwinnen. We kunnen blijven in het karakter van deze wereld waarin we liegen en bedriegen, waarin we onze verlangens bevredigen. Of we kunnen vechten met een verlangen om een echt kind van God te kunnen zijn. Het verschil is zo duidelijk.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.