Een nieuw leven

4   En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5   En Hij Die op de troon zit, zei: Zie,  Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden  zijn waarachtig en betrouwbaar. (Openbaring 21:4-5)

We kunnen het nieuwe leven zo romantiseren dat het onwerkelijk ver bij ons vandaan staat. We kunnen onszelf zien als zwevende geesten, of engelen die almaar bezig zijn met het zingen van aanbiddingsliederen. Maar ik denk dat het veel dichter bij de werkelijkheid van nu ligt.

Het leven nu is zoals God het geschapen heeft, maar met een verkeerde geschiedenis. Het nieuwe leven ligt dus heel dicht bij ons leven nu maar dan wordt dat wat er bij gekomen is weggenomen. De dood zal er niet meer zijn, verdriet en angst zullen zijn verdwenen. Want het eerste is dan voorbij. Dat wat ons nu motiveert, vooral angst, zal geen plaats meer hebben in dit nieuwe leven.

Hij maakt alle dingen nieuw. En dat is een ding dat we zeker kunnen weten. God zal alles nieuw maken zodat al het oude niet meer nodig is.

6 En Hij zei tegen mij:  Het is geschied.  Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde.  Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. (Openbaring 21:6)

We hebben met de God van hemel en aarde te maken, Hij is het begin en het einde, in Hem is alles. En deze God geeft ons de optie om te drinken uit de bron van het levende, gratis. Aan ons de keuze.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.