Zie ik maak alle dingen nieuw

1 En  ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. (Openbaring 21:1)

Nadat God alles heeft geoordeeld en schoon schip heeft gemaakt, komt Hij met een hele nieuwe hemel en een hele nieuwe aarde. Deze nieuwe hemel en aarde zijn voor de mensen die Hem trouw zijn geweest. Een klein detail daarbij is dat er geen zee meer zal zijn.

2 En ik, Johannes, zag  de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen:  Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. (Openbaring 21:2-3)

En dan komt HET moment waar God op heeft gewacht. God zal Zijn woonplaats onder ons plaatsen. Hij zal onder ons wonen en wij mogen met Hem leven. Wij zullen Zijn volk zijn en Hij zal onze GOD zijn. Dit is het hart van God waar alles om draait.

En dit moet ons aan het denken zetten, wij moeten ons realiseren dat Hij God is met een brandend verlangen. Hij is geen God die eisen stelt aan ons leven, maar een God die een relatie met ons wil. In die relatie handelen wij uit liefde voor Hem.

Alle dingen zullen nieuw zijn, een leven waarin het echte van ons leven weer voorop staat. Wij zullen in werkelijkheid met God mogen leven zoals Hij dat heeft geschapen. Als je Jezus volgt dan moet dit ons verlangen zijn. Dit moet in ons hart leven, zoals het in het hart van God leeft.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.