hemel en hel

11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek  des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond,  naar hun werken. (Openbaring 20:11-12)

Een van de grootste leugens waar veel christenen in geloven is dat wij worden beoordeeld op het kruis. God zal niet naar onze slechte daden kijken, maar alleen maar naar het kruis van Jezus. Maar als we de woorden van Jezus goed lezen en eerlijk naar dit vers luisteren dan moeten we ons realiseren dat God wel degelijk naar onze daden zal kijken.

Op de dag des oordeels zullen de mensen vluchten van God maar ze hebben geen plek om naar toe te vluchten. Iedereen zal voor God moeten staan om te worden geoordeeld voor het leven dat ze hebben geleefd. Mensen worden geoordeeld naar hun werken.

Dit is anders dan hoe de meeste mensen nu leven. Jezus schijnt alles betaald te hebben en dat geloof brengt ons in de hemel. Maar toch staat het nieuwe testament vol met de boodschap dat wij worden geoordeeld op onze daden.

Wij worden niet gered door de mening dat Jezus al onze zonden op zich heeft genomen. Wij kunnen alleen worden gered als wij zeker weten dat Jezus ons van de zonde heeft bevrijdt. Jezus heeft ons een nieuw leven gegeven waardoor ons leven veranderd. Als deze vruchten niet werkelijkheid worden in ons leven dan zullen wij daarop worden geoordeeld.

We kunnen bij het laatste oordeel ons niet achter Jezus schuilen. Wij zullen zelf voor de troon van God moeten staan en verantwoording voor ons leven moeten afleggen. Wij moeten uitkijken voor de leugen dat het bloed van Jezus ons altijd reinigt. Het bloed van Jezus moet ons praktisch reinigen van alle zonden zodat wij daarin niet doorgaan. En daar zullen wij op worden geoordeeld.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.