satan naar de hel

7 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden,  Gog en Magog, om hen  te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. (Openbaring 20:7-8)

Ik zie geen reden waarom ik dit duizend jarig rijk symbolisch zou moeten zien. In dit hoofdstuk kom ik weinig symbolische woorden tegen, zoals we die in andere hoofdstukken wel tegen komen. In dit bijbel boek staat duidelijk dat er een duizend jarig rijk komt waarin Jezus de Koning der koningen is en de Heer der heren.

Aan het einde van deze duizend jaar zal satan weer worden losgelaten uit zijn gevangenis. Voor duizend jaar heeft Jezus hier op aarde geregeert, of mensen het nu leuk vinden of niet. Maar nu komt satan weer vrij om de volken weer te misleiden. En weer zal hij hen verleiden om oorlog te voeren tegen Jezus.

9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. 10 En de duivel, die hen misleidde,  werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook  het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht  gepijnigd worden in alle eeuwigheid. (Openbaring 20:9-10)

En de strijd zal weer in Jeruzalem plaats vinden. Maar God zal met Zijn vuur uit de hemel komen en satan zal ook, net als het beest en de valse profeet, in de poel van vuur worden geworpen. Zij zullen hun beloning krijgen tot in de eeuwigheid.

Dit is zoals het zal gaan. Niemand kan hier iets aan veranderen, ook satan niet. Zijn lot is al bekend en God zal dit plan letterlijk uitvoeren.

Dan is er nog een leugen die dit gedeelte uit de weg ruimt. Er bestaat de gedachte dat satan de koning van de hel is. Het is zijn huis waar de mensen zullen worden gestraft door satan en zijn volgelingen. Maar het is een leugen, de hel is niet het rijk van satan, de hel is net zo goed een straf voor satan als voor de mensen die er heen gaan.

Het kwaad zal zijn beloning krijgen, maar de mensen die vertrouwen op God zullen in Zijn koninkrijk mogen leven.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.