Wij zijn er bij

4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten,  en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag  de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die  het beest en  zijn beeld niet hadden aangebeden, die  het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand.  En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. (Openbaring 20:4)

Dit is zo mooi, God gaat niet Zijn gang en wij moeten het maar aanzien. Als wij leven in Zijn koninkrijk worden wij betrokken bij alles wat Hij doet. Wij hebben zogezegd een lepel in de pap als wij trouw zijn aan Hem. Ook al zijn we overleden, in dit duizend jarig rijk zullen wij weer tot leven komen en een taak krijgen om de wereld weer in het gereel te krijgen.

Daarom is dit leven dat wij nu leven een test waarin wordt bekeken of wij het wel aan kunnen. We worden in dit leven getest op onze trouw en liefde voor God. En ik heb het al eerder benadrukt, we moeten sterk staan en weten dat dat dit leven effect heeft op onze toekomst. En we moeten volhouden om ons leven te zuiveren van het kwaad.

5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen  priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang. (Openbaring 20:5-6)

Deze taal is vrij duidelijk. Als wij de test doorstaan en trouw blijven aan de Vader in de hemel hebben wij een ander leven dan wanneer wij daarin falen. Wij zullen bij de eeste opstanding tot leven komen en samen met Jezus dit nieuwe koninkrijk leiden. Maar alle anderen zullen de tweede dood tegemoet zien, de eeuwige dood waar Jezus ook over sprak.

Deze boodschap moet ons uit de waan van alle dag trekken zodat wij ons gaan richten op God alleen. In plaats van de laatste sport uitslag, verlangen wij naar het leven met Jezus. Als wij dit kunnen vinden in ons leven zijn wij werkelijk gelukkig.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.