Jezus regeert

2   En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, 3 en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem,  opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. (Openbaring 20:2-3)

Er komt een tijd van duizend jaar waarin de draak of de oude slang zal worden gegrepen en worden verbannen van de aarde. Zijn macht zal worden weggenomen en hij zal niemand meer kunnen lastig vallen. Als Jezus naar hem had geluisterd en voor een keer voor hem had gebogen dan zou dit nooit kunnen gebeuren. Maar nu zijn de rollen omgedraaid.

Op dit moment is satan nog niet gebonden, hij gaat nog vrij rond in de wereld om mensen te misleiden. En juist ook de christenen zijn het doelwit van zijn misleiding. En dit moeten wij ons realiseren.

8   Wees nuchter en waakzaam;  want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 9   Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. (1 Peter 5:8)

Daarom is het nu de tijd om waakzaam te zijn. We hebben een vijand die rond gaat als een brullende leeuw op zoek naar iemand om te kunnen verslinden. Waarom zouden wij ons dan veilig wanen in een half-christelijk leven? Waarom zou Jezus satan moeten binden om ons te verlossen van zijn misleidingen?

Wij leven alsof satan al gebonden is, we moeten waakzaam zijn. We moeten bidden dat we het kunnen weerstaan en sterk kunnen blijven staan tot aan het einde.

De reden dat ik hier de nadruk op wil leggen is omdat ik denk dat we in slaap zijn gevallen en een makkelijke prooi zijn geworden. We hebben met dezelfde slang te maken als waar Adam en Eva mee te maken hadden, wie zijn wij dan dat wij ons geen zorgen hoeven te maken?

Wees waakzaam.

This entry was posted in 60 1 Petrus, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.