Wie is zij echt?

En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens. (Openbaring 17:3)

Zoals ze hier wordt beschreven zo zal ze natuurlijk nooit worden gezien door de wereld. Maar in het echt is ze als een hoer die de wereld verleidt in haar godslastering. Zoals een hoer een man probeert te verleiden, zo verleidt zij de wereld. Dat ze op het beest zit, betekend dat zij werkelijk degene is die de macht heeft.

En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. (Openbaring 17:4-5) 

Ze verleidt de wereld met weelde en de trots van haar gruwelen. De gruwelen en haar onreinheid heeft ze in een drinkbeker in haar hand, wat betekend dat ze het met trots aan ons laat zien. En Nederland is daar een ultiem voorbeeld van. Hoe trots zijn wij niet op onze welvaart en de vrijheden die wij hebben. De vrijheden van drugs, prostitutie etc.

En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens. (Openbaring 17:6-7)

Dit hele beeld moet werkelijk afschuwelijk zijn geweest, Johannes is er helemaal door aangeraakt. Verbaasd of verwonderd, Johannes snapt het niet. Maar dit laatste punt dat we hier zien zal alleen maar duidelijker worden. De wereld wil ons bloed. Deze vrouw zal de wereld verleiden tot het uit de weg ruimen van de Christenen.

En dit is onze toekomst, daar kunnen we niets aan veranderen. We kunnen proberen onszelf te vertegenwoordigen in de politiek of in de maatschappij, toch is dit de agenda van deze hoer. En we moeten onze ogen hiervoor openen en ons realiseren in welke positie we zitten.

En zoals het er nu uitziet zullen vele christenen in Nederland worden verleidt om Jezus te verlaten en deze vrouw te volgen. Dit is de realiteit van de kerk in Nederland. Dit is niet een doem-scenario, dit is de werkelijkheid. Maar de Christenen is vasthouden aan hun geloof zullen worden vervolgd.

24 Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, (Lukas 13:24)

This entry was posted in 42 Lukas, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.