Het einde in zicht

12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. 13 En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel. 14 Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie,  het derde wee komt spoedig. (Openbaring 11:12-14)

Hoofdstuk 11 speelt zich voornamelijk af bij de tempel van God. De plaats waar de kinderen van God, Hem aanbidden. Johannes moet de tempel opmeten maar daarbij moet hij de buitenste voorhof achterwege laten. Want dit is de plek waar de heidenen zullen komen om het te vertrappen.

In de overdenkingen bij dit hoofdstuk heb ik geprobeerd te benadrukken dat de wereld God uit de weg wil ruimen. Ze willen niets met God te maken hebben, en alles wat bij Hem hoort willen ze vernietigen. Ook Zijn kinderen.

De twee getuigen zijn daar een voorbeeld van. Net als Jezus zijn zij naar de mensen gestuurd om de waarheid te verkondigen. Maar de wereld was blij toen het beest hen had vermoord. Maar er kwam grote angst toen God zijn Almacht liet zien door hen weer het leven te geven.

We zien het verschil tussen de wereld en God. De wereld leeft in angst, maar de twee getuigen leven veilig in de armen van God. Ja, ze zijn vermoord, maar hier zien we de liefde van God voor Zijn kinderen. God roept de twee getuigen naar omhoog, als een vader die zijn kinderen naar huis roept.

Dit alles gebeurd bij de tempel van God. Nadat God Zijn getuigen naar de hemel heeft geroepen zorgt Hij voor een aardbeving. Een tiende deel van de stad stort in en in die aardbeving komen er zeven duizend mensen om. God hersteld de orde rond Zijn heiligdom. Hij laat zien dat Hij de macht heeft en dat Hij alles onder controlle heeft.

De wereld heeft het nakijken, ze zijn de controlle kwijt. Ze kunnen niets anders doen dan kijken naar wat God nu doet. Het einde is nu nabij. De tweede wee is voorbij en de derde komt er nu aan.

(Wij leven in een tijd waarin meer en meer onrust is. We zouden kunnen denken dat deze onrust goed is en er democratie gaat komen. Maar elke stap in de geschiedenis is een stap dichter naar het oordeel. Het feit dat iedereen zich bemoeit met deze landen en denkt het recht te hebben om zijn invloed er op uit te oefenen is voor mij een signaal dat wij de wereld willen maken zoals wij denken dat het goed is. De wereld wordt een grote democratie waar het een theocratie had moeten zijn.)

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.