Tyatira

18 Schrijf aan de engel van de gemeente in Tyatira: “Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons: 19 Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig u bent; u doet nu zelfs meer dan vroeger. (Openbaring 2:18,19)

Een leven met Jezus wordt praktisch. Jezus richt Zich nu op de gemeente van Tyatira en Hij is vol lof over hun daden. Jezus weet dat deze gemeente (christenen) groeiende is in goede daden. Ze hebben een hart dat liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig is.

Want de daden die ze doen vloeit voort uit een hart dat zo is als dat van deze gemeente. En Jezus ziet dat, ook in ons. Hij ziet ons hart, Hij ziet onze daden en zal het ons vertellen als wij de juiste weg bewandelen.

20 Maar dit heb ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt. (Openbaring 2:20)

Maar Jezus zal ons ook vertellen wat er fout gaat. En zo ook in deze gemeente gaan er dingen fout. En net als de vorige gemeente die we hebben besproken is er in deze gemeente ook iemand geïnfiltreerd die er absoluut niet thuishoort. Iemand die de gemeenteleden verleidt tot zondigen.

Elke keer als ik dit lees moet ik denken aan het verhaal van Ananias en Saffira. De jonge gemeente was zo puur en zo afhankelijk van de Heilige Geest dat men zelfs de kleinste leugen niet kon toelaten. Als wij als gemeente door de Geest leven en vechten voor de heiligheid van de gemeente wie zouden er sterven in onze gemeente?

3 Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? (Handelingen 5:3)

Wij vrezen mensen meer dan dat we Jezus vrezen. De kerk is een humanitaire organisatie geworden die goede daden doet om gerespecteerd te blijven door de wereld. Maar Jezus verlangt er naar dat wij vechten voor de heiligheid van de gemeente en goede daden doen omdat wij een hart hebben dat vol van liefde is.

Vast en bidt voor je gemeente, laat Jezus Zich openbaren aan jouw gemeente als de Zoon van God die standvastig is in alles wat Hij doet.

This entry was posted in 44 Handelingen, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.