Pergamum (2)

14 Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. (Openbaring 2:14)

Bileam kon het volk Israel niet vervloeken. De enige reden is omdat God niet toe kon laten dat op geestelijk niveau een vloek werd uitgesproken over het volk dat Hij zegent. Niemand kan tegen God ingaan ook de duivel niet. Maar Bileam begreep maar al te goed dat een relatie uit twee partijen bestaat.

Bileam kon niets veranderen aan Gods trouw en liefde voor zijn volk, maar kon hij wel wat doen aan de liefde en trouw van het volk voor God. Hij gaf de koning advies om Israel te verlijden in de zonden.

15 Zo is het ook bij u: sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nikolaïeten. 16 Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden. (Openbaring 2:15)

Hierin zie ik de liefde van Jezus voor Zijn kerk (dat zijn wij). Jezus kan niet toestaan dat wij worden vervloekt maar Hij ziet dat wij wel worden afgeleid net als het volk van Israel. De liefde van God blijft altijd bestaan, maar Jezus ziet dat wij worden afgeleid om ook andere goden te dienen.

Hoeveel lijkt de westerse kerk op deze gemeente? Wij worden niet vervolgd of verdrukt, maar wij worden verleidt om andere goden te dienen zonder dat we het zien. We willen het niet meer zien. De waarheid is niet puur meer, daarom moet Jezus met het zwaard van Zijn mond komen om de leugen te verwijderen.

5 moet u die persoon aan Satan uitleveren. Dan gaat zijn huidige bestaan verloren, opdat hij zal worden gered op de dag van de Heer. (1 Korinthe 5:5)

Paulus begreep het nog, hij gaf mensen over aan satan om ze te redden. Wij accepteren mensen in hun zonden omdat we aardig willen blijven. Maar als wij het niet doen dan komt Jezus met het zwaard en Hij zal de leugen bestrijden.

Want Jezus verlangt naar een kerk die heilig is, die breekt met het leven dat ze nu leeft en weer naar de basis gaat waarin alleen de waarheid zal zegevieren.

This entry was posted in 46 1 Korinthe, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.